ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิริยาภรณ์ ชมทองบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงโอนไปสพป.ระยอง เขต 1 สพป.ระยอง เขต 1
2นายกัญญา ลานำคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ถึงแก่กรรม 
3นางสาวเสาวภา ศรีคุ้มเหนือไทรทองอุปถัมภ์ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 16/10/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2