ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายไพฑูรย์ ธรรมธรก้อนแก้วราษฎร์บำรุงลาออกจากราชการ 
2นางประภา ขุนขจีบ้านห้วยหินลาออกจากราชการ 
3นางกนกพร โภควัฒน์สกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง สพป.ลพบุรี เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 16/10/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2